ประวัติการพนัน มีความเป็นมาอย่างไร

ประวัติการพนัน

ประวัติการพนัน ถ้ายึดตามหลักฐานในประวัติศาสตร์แล้ว การพนันจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน เมื่อประมาณ 100 กว่าปีก่อนที่คลิสต์ศักราช ต่อจากนั้นมาจึงได้มีการแพร่เข้าไปยังประเทศอินเดีย แล้วต่อจากนั้นก็ได้มีการขยายต่อมายังบาบิโลนและได้มีการขยายกันอย่างแพร่หลายไปยังประเทศทางตะวันตก โรมันไปยังกรีก กรีก และอีกหลายประเทศทางโซนยุโรปกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเยอรมันประประเทศฝรั่งเศษมากที่สุด และในที่สุดทางประเทศอังกฤษจึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพนันแล้วยังมีการประกาศบังคับใช้ประเทศอังกฤษได้เป็นประเทศแรกที่ประกาศผลสำเร็จเป็นประเทศแรกๆของโลก ในปี ค.ศ 1541 และหลังจากนั้นในหลายๆประเทศจึงได้มีการประกาศใช้และการออกกฎหมายเกี่ยวกับพนัน และยังได้มีการบังคับใช้ในอีกหลายๆประเทศ  และในประเทศต่างๆในโซนยุโรปในการเดิมพันพนันส่วนมากจะเป็นการเดิมพันประเภทลูกเต๋า ซึ่งประเทศที่มีการนิยมเล่นกันในประเทศในโซนยุโรป และได้มีการเดิมพันกันอย่างแพร่หลายขึ้น

ประวัติการพนัน ประเภทต่างๆ

ประวัติการพนัน

ประวัติของการเดิมพนันพนันประเภทถั่วโป ซึ่งพนันถั่วโปได้มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ตอนสมัยราชวงศ์ตั้งฮั่น ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลและอำนาจในผืนแผ่นดินจีนเป็นอย่างมาก และในรัชสมัยพระเจ้าสูนซึ่งท่านเป็นฮ่องเต้ที่ 7 ในช่วงนั้นได้มีขุนนางที่ชื่อ เลียงกี ซึ่งนางนี้ได้เป็นผู้ที่คิดค้นการพนันประเภทถั่วขึ้นมานั่นเอง เกมประเภทถั่วได้มีการเรียกชื่อในภาษาจึนนั้นกันเรียกว่า อีจี๋หรืออีกชื่อเรียกว่า หัวจี๋

และในช่วงสมัยราชวงศ์ไต้เซงราว พ.ศ. 2100 ทางประเทศจีนจึงได้มีการคิดค้นเกมพนันที่ชื่อ ลูกเต๋า ขึ้นมาเป็นที่แรกของโลก ซึ่งมีชื่อเรียดที่ว่า ป๊อ หรือว่า โป นั่นเอง จึงได้มีการพนันลูกเต๋ากันอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบันนั่นเอง 

สำหรับประวัติการเดิมพันประเภทหวยนั้นจะมีต้นกำเนิดมาจากสลากกินแบ่ง สลากกินรวบรวม ลอตเตอรี่ และทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีก็ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนหมดทั้งสิ้น ซึ่งในช่วงสมัยของพระเจ้าเตากวางซึ่งพระเจ้าเตากวางนี้ท่านเป็นราชวงศ์แห่งไต้เซ็งประมาณ พ.ศ. 2364 ถึงปี พ.ศ. 2394 จึงได้มีการแต่งเติมได้มีการเรียกกันว่า ฮวยหวย ซึ่งในภายหลังยังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเข้ามาในประเทศโซนยุโรป และอเมริกากันมากขึ้น และมีเทคโนโลยี่ เครื่องจักรกลต่างๆมีความเจริญก้าวหน้ากันมากขึ้นจึงได้มีการเล่นกันแบบพลิกแพลงจึงได้มีเกมการเดิมพันหลากหลายมากขึ้น เช่น Slot Machine บิลเลียดไฟฟ้า เป็นต้น

การพนันในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการเริ่มต้นของการพนันในสมัยหรือในยุคใดนั้น ไม่ได้มีข้อมูลที่บันทีกไว้อย่างชัดเจนเพราะไม่มีประวัติความเป็นมาในเรื่องของการมีการพนันเกิดขึ้น แต่ได้มีการสันนิษฐานว่าได้มีการเริ่มพนันน่าจะมีการนำเข้ามาโดยการติดต่อค้าขายกับทางประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนนั้นมีการนำเอาพนันประเภทถั่วโปได้มีการพนันถั่วโปตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตั้งมาเป็นราชธานี 

ประวัติการพนัน

แต่ในด้านของหลักฐานในประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าได้มีการเริ่มพนันกันเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองหรือในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในช่วงสมัยนั้นได้มีการเดิมพันพนันที่มีชื่อเรียกว่า กำตัด ซึ่งจะมีวิธีการเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นจะมีความคล้ายกันกับการพนัน เล่นถั่วหรือในประเทศจีนที่มีชื่อเรียกที่ว่า อีจี๋ เป็นอย่างมาก จาากข้อมูลที่ได้มีการสันษฐานและข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่ได้มีการรวมรวมข้อมูลมากพอที่จะมีการสรุปได้ว่า คนไทยนั้นได้มีการรู้จักกับการพนันหรือได้มีการเริ่มพนันนั้นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี