ไพ่คิงโพดำ (King of Spades)

ไพ่คิงโพดำ (King of Spades)

ไพ่คิงโพดำ (King of Spades) คือไพ่ที่กล่าวถึงกษัตริย์เดวิด กษัตริย์องค์ที่ 2 ของอาณาจักรอิสราเอล โดยลักษณะไพ่นั้นมีการแทนถึงธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งสำคัญในชีวิตคือ ไพ่คิงหมายถึงชายสูงวัย และโพดำหมายถึงความตาย ซึ่งเหตุนี้ทำให้ไพ่โพดำนั้น เป็นไพ่เพียงอย่างเดียวที่ทั้งแจ็ค Queen และ King หันหลังให้ทั้งหมดเปรียบก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ใดต่างก็กลัวความตาย และไม่มีใครอยากตายกันทั้งนั้น แต่ลักษณะของไพ่คิงโพดำนั้นถึงจะหันหลังให้แต่ก็ยังหันออกไม่เต็มตัว เพราะเมื่อเป็นวัยผู้ใหญ่ก็จะเริ่มนึกถึงความตายอยู่บ้าง แม้จะไม่อยากนึกถึงเลยก็ตาม

ประวัติกษัตริย์เดวิด บุคคลสำคัญบน ไพ่คิงโพดำ (King)

ไพ่คิงโพดำ

กษัตริย์เดวิด หรือ พระเจ้าเดวิด (ชื่อมีความหมายว่า เป็นที่รัก) เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชอาณาจักรอิสราเอล โดยมีการกล่าวถึงและยกย่องกันว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและเป็นทหารที่มีความสามารถ ทั้งยังเป็นนักดนตรีกวีที่เขียนเพลงสดุดีหลายเพลง เป็นผู้ที่มีพระอุปนิสัยกล้าหาญไม่เกรงกลัวใคร มีการบันทึกชีวิตของพระเจ้าเดวิดไว้ในหนังสือพงศาวดาร และหนังสือซามูเอลเล่มที่ 1 ในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่บทที่ 16 เป็นต้นไป 

โดยที่ชาวยิวนั้นได้ถือว่ากษัตริย์เดวิดและกษัตริย์โซโลมอนพระราชบุตรของพระองค์นั้นเป็นผู้ก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้น และนับถือกษัตริย์เดวิดเป็นต้นแบบของกษัตริย์ในอุดมคติของชาวอิสราเอล อีกทั้งพระเจ้าเดวิดยังเป็นบุคคลสำคัญในศาสนาอับราฮัม ศาสนาสำคัญ 3 ศาสนาที่ถือกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกได้แก่ ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ซึ่งกล่าวไว้ว่า

💎 ในคติของศาสนายูดาห์ เป็นมหาราชและปฐมกษัตริย์ที่แท้จริง ผู้รวบรวมวงศ์วานอิสราเอล 💎

💎 ในคติของศาสนาคริสต์ พระเยซูสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด 💎

💎 ในคติของศาสนาอิสลาม เรียกว่า นบีดาวูด เป็นเราะซูลของอัลลอฮ์ 💎

ความหมายของไพ่โพดำ (Spade)

ไพ่ 1 สำรับจะมีทั้งหมด 52 ใบและมี 2 สี คือสีดำและสีแดง จำนวนอย่างละ 26 ใบ โดยจะมีลักษณะที่แบ่งออกดังนี้ ไพ่สีแดงมีลักษณะหัวใจ(โพแดง) และข้าวหลามตัดอย่างละ 13 ใบ ไพ่สีดำมีลักษณะโพดำ และดอกจิกอย่างละ 13 ใบ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าไพ่สีแดงเป็นไพ่ที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ส่วนไพ่สีดำเป็นไพ่ที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เปรียบก็คือไพ่สีแดงเป็นโลกฝั่งตะวันออก และไพ่สีดำเป็นโลกฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจจะมีนัยสำคัญถึงจิตใจของมนุษย์เกี่ยวกับความชั่วความดี หยินและหยาง

โดยที่ไพ่โพดำนั้นเปรียบได้กับช่วงฤดูหนาว วัยชราหรือสูงวัย (กษัตริย์เดวิด) และเป็นสัญลักษณ์ของดาบในชุดไพ่ละตินซึ่งหมายถึงกองทหาร นักดาบ นักรบ โดยมีความหมายว่าจักรวาล ชีวิต ปัญญา และในทางตรงข้ามหมายถึง จุดจบ ซึ่งในทางการพนันนั้นไพ่โพดำจะถือว่าเป็นไพ่ที่มีค่าสูงที่สุด เหนือกว่า ดอกจิก ข้าวหลามตัด และโพแดง

ความหมายของไพ่โพดำในการทํานายดวงชะตา

นอกจากไพ่จะใช้ในการพนันแล้ว ไพ่ 1 สำรับนั้นยังสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์การทำนายดวงชะตาโดยวงการโหราศาสตร์อีกด้วยดังนี้ สีแดง หมายถึงกลางวัน ส่วนสีดำ หมายถึงกลางคืน ซึ่งจะมีหน้าไพ่ทั้งหมด 4 หน้าคือ โพดำ(สีดำ), โพแดง(สีแดง), ข้าวหลามตัด(สีแดง), ดอกจิก(สีดำ) โดยจะมีตัวเลข 1-10 และตัวอักษร J, Q, K, A กำกับไว้ ซึ่งก็จะมีลักษณะและความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น

ไพ่โพดำ (Spear) จะมีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ สีดำ หมายถึง ปัญหาอุปสรรค ข้อควรระวัง การตัดสินใจ การพยายามต่อสู้ โดยที่ไพ่นั้นเป็นตัวแทนของฤดูหนาว และธาตุลม 

ไพ่คิงโพดำ (King) หมายถึง ผู้ชายวัยผู้ใหญ่ ผิวสองสี รูปร่างสันทัด สุขุม รอบคอบ รักเกียรติยศ มีความคิดความอ่าน ไม่ค่อยเกรงกลัวใคร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือความยึดมั่นในอุดมการณ์ ความพร้อมตั้งรับกับสิ่งที่ถาโถมเข้ามา และความเครียดกับเรื่องจริงจังในชีวิต